Prostat Biyopsisi

Prostat Biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostatta kanser dokusunun varlığından şüphelenildiğinde prostattan doku örneği almak için yapılan işlemdir. Kanda PSA adı verilen kan değerinin yüksek çıkması ve/veya parmakla rektal(prostat) muayene sırasında ele sert nodül gelmesi nedeniyle yapılmaktadır.Çok sayıda kanser türlerinde olduğu gibi, prostat kanserinin de tipik erken belirtileri yoktur. Prostat kanserinin başlangıç aşamasında hasta ilk önce herhangi bir şey fark etmez. Prostat kanseri ancak hastalık iyice ilerleyip idrar yolunu sıkıştırmaya başladığındaki; bu da en geç evrede izlenir, rahatsızlıklara yol açar.Prostat kanserinin çok erken devrede yakalanmasını sağladığı için çok değerli ve yaşam kurtarıcı bir işlemdir.Prostat küçük kestane büyüklüğünde bir organdır. Sperm beslenmesini ve yumurtaya transferini kolaylaştıran sıvı üretimini sağlar. Prostat iğne biyopsisi, parmakla muayenede olduğu gibi, makata yerleştirilen bir ultrasonografi alıcısı yardımıyla elde edilen prostat görüntüsü rehberliğinde alınmaktadır. Biyopsi örnekleri bir iğne yardımı ile alınır. Prostat bezinin görüntüsü altında, prostatın her iki kanadından toplam 12 adet iğne ile biyopsi örneği alınır. Ayrıca ultrasonografik görüntü altında görülen şüpheli bölgelerden de ayrıca numune alınabilir. Merkezimizde prostat biyopsileri tamamen ağrısız bir şekilde yapılmaktadır. Ancak biyopsi uygulanacak hastalarımızın en az 1 gün önceden uygun şekilde hazırlanması ve biyopsi öncesi tedavilerinin başlaması için Merkezimize gelmeleri gerekmektedir.

Prostat biyopsisi neden yapılır?

Prostat biyopsisi, prostatta kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Genellikle aşağıdaki durumların varlığında hastalardan prostat biyopsisi istenir.
  • PSA değerleri hastanın yaşı ile normal değerlerin üzerinde ise
  • Parmak ile yapılan rektal muayenede prostatın üzerinde anormal dokular tespit edilirse
  • Daha önceden biyopsi yapılmış ve tümör çıkmamış vakalarda PSA seviyeleri yükselmeye devam ediyorsa
  • Daha önce yapılmış prostat biyopsilerinde tümörleşme ihtimali olan dokular tespit edilmişse

Prostat biyopsisi sonuçları

Prostat biyopsisi sırasında alınan parçalar patolojik inceleme için patoloji bölümüne gönderilir. Patolojik inceleme genelde 5 ila 7 gün arasında sürmektedir. Patolog, alınan dokuların kanser dokusu içerip içermediğini eğer kanser tespit edilmişse bu kanserin saldırganlık derecesini belirtir. Patoloji tarafından bize iletilen rapor hastaya tarafımızdan açıklanır. Genellikle prostat biyopsisi patoloji sonuçlarının yüzde 30 kadarında kanser tespit edilmekte yüzde 70’inde ise prostat enfeksiyonu içeren doku örnekleri rapor edilmektedir. Yani prostat kanseri şüphesi ile biyopsisi alınan insanların biyopsi sonucunda prostat kanseri görülme olasılığı yüzde 30’dur. Patolojik incelemede kanser çıkan dokularda tümörün saldırganlık derecesine göre hastanın genel durumu değerlendirilerek tedavinin ne olacağına karar verilir.Prostat kanseri teşhis edilen hastaların çoğunluğu tam olarak tedavi edilebilecek aşamadadır. Biyopsi sonrası hastanın genel durumuna göre tedavi seçeneği doktor tarafından anlatılarak ortak bir karar alınır.

HIZLI RANDEVU OLUŞTUR

Sizi arayıp, sizin için uygun olan bir zaman için yeni bir randevu oluşturmamızı ister misiniz?

Randevu Oluştur

!
!
!
Kapat
Damla Tıp Merkezi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
09:00 - 15:00
Kapalı